Geschiedenis

Geschiedenis

Perceptieve Pedagogie is het resultaat van een groot aantal theoretische en praktische modellen en benaderingen ontwikkeld door Prof Dr. Danis Bois sinds de jaren 80.

Perceptieve Pedagogie werd ontwikkeld door Prof. Dr. Danis Bois.

Oorspronkelijk was hij kinesitherapeut en later osteopaat, viel hij op door zijn leergierigheid, zijn observatievermogen en zijn luistervaardigheid. Stilaan breidde zijn werkterrein zich uit, voorbij de grenzen van de osteopathie, en verdiepte hij zich meer en meer in de biologische wetenschappen, de neurowetenschappen, de wetenschapsfilosofie en de psycho-pedagogie. In 2007 finaliseerde hij zijn zoektocht met een doctoraat in de pedagogische wetenschappen (Sevilla).

Momenteel is Prof. Dr. Danis Bois gewoon hoogleraar aan de Universidade Fernando Pessoa te Porto in Portugal en leidt hij CERAP, een universitair onderzoekscentrum binnen het domein van de Fasciatherapie en de Perceptieve Pedagogie.

Perceptieve Pedagogie is gericht op het ontwikkelen van het menselijke potentieel en het begeleiden van veranderingsprocessen en beroept zich daarbij op de mogelijkheid de perceptieve vaardigheden te vergroten en te verruimen. Deze methode, die het werk van andere onderzoekers verder zet, situeert zich op het kruispunt van de humanistische psychologie (Rogers, Maslow, Gendlin), de fysiologie van de perceptie (Paillard, Roll), de fenomenologie van de aanraking (Maine de Biran, Husserl, Merleau-Ponty, Jonas) en een welbepaalde stroming binnen de bewustzijnsfilosofie (James, Bergson, Depraz).

De Perceptieve Pedagogie wordt vandaag de dag reeds in verschillende professionele vakgebieden toegepast door een team van deskundige trainers en beoefenaars.

Ontdek Perceptieve Pedagogie

ZOEK EEN THERAPEUT
POSTCODE - STAD - PROVINCIE
Close

Menu