Definitie

Definitie

Hieronder vindt u de definitie van de Perceptieve Pedagogie

Perceptieve Pedagogie is dus een ervaringsgerichte lichaamspedagogie die

1) strategieën aanreikt om je persoonlijk evenwicht en welzijn te vergroten, wat onmiddellijk zijn invloed zal hebben op je professionele activiteiten

Als persoon of als professional kom je steeds meer onder druk te staan. De diversiteit en de toenemende eisen van je omgeving, de noodzaak om een kwaliteitsvolle relatie met je deelnemers of cliënten aan te gaan in combinatie met je ambitie om te kiezen voor een persoonsgebonden strategie, zorgen er immers voor dat je eigen evenwicht en welzijn op de proef gesteld wordt. Perceptieve Pedagogie kan je helpen om met deze druk om te gaan. Het integreren van de principes van de Perceptieve Pedagogie biedt je immers de mogelijkheid om jezelf en dus ook jouw patiënten, cliënten, leerlingen, partners, equipe,… het volgende aan te bieden:

  • Het ontwikkelen van een stabielere en rijkere relatie met jezelf
  • Het verhogen van de kwaliteit van aandacht en aanwezigheid ten opzichte van jezelf en de anderen
  • Het leren zorg dragen voor jezelf en voor je levenskwaliteit
  • Het ontwikkelen van een nieuwe kijk op professionele en persoonlijke problemen en uitdagingen
  • Het (h)erkennen van lichamelijke informatie die bijdraagt tot het begrijpen van de betekenis van beleefde situaties
  • Het in staat zijn tot nieuwe manieren van reflectie, zijn en handelen

2) modellen aanbiedt om de complexe processen die zich in professionele situaties voordoen beter te begrijpen

De parameters van de lichaamsbewegingen worden als het ware modellen om bepaalde professionele situaties op een nieuwe en creatieve manier te bekijken, bijvoorbeeld:

  • Is de groep (klas, vormingsgroep, equipe, …) in beweging of in een steunpunt?
  • In welke richting wijst iemands actie of reflectie: naar voor of naar achter? naar binnen of naar buiten?
  • Ontwikkelt iedereen zijn actie over de volledige amplitudo of niet? …

Vanuit deze analyse kan een professional opgeleid in de Perceptieve Pedagogie originele denk- en werkpistes voorstellen om de bestaande problematiek op een andere manier te bekijken of om een moeilijke situatie te deblokkeren.

3) oefeningen en instrumenten voorstelt die je rechtstreeks op professionele situaties kan toepassen om zo je expertise en je actieradius te vergroten

De perceptieve pedagogen kunnen de oefeningen en instrumenten aangeleerd tijdens de opleiding rechtstreeks in hun bestaand actieterrein gebruiken.

Ontdek Perceptieve Pedagogie

ZOEK EEN THERAPEUT
POSTCODE - STAD - PROVINCIE
Close

Menu